Üçüncü Taraf Güvenlik Politikası

Üçüncü Taraf Güvenlik Politikası

1.  AMAÇ
Bu politika, SAFYÜN HALI A.Ş.’ nin bilgi varlıklarının ve bilgi işleme tesislerine üçüncü taraflar tarafından ulaşılması durumunda güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. 
 
2.  KAPSAM
Bu politika, SAFYÜN HALI A.Ş.’ nde çalışmakta olan ve üçüncü taraflarla iletişim halinde olan, çeşitli anlaşmalar tanımlayan ve sonlandıran kişiler için tanımlanmıştır.
 
3. UYGULAMA
1. Tedarikçilerin finansal durumu senelik olarak gözden geçirilmelidir. Bazı sektörlerde, iflas, batak, dolandırıcılık gibi olaylar çok sık gerçekleşmektedir.
 
2. Kuruluş dışından gelen bakım ve tamir çalışanları, diğer tedarikçilerde de olduğu gibi, kuruluş ile çalıştığı süre boyunca bir gizlilik anlaşması imzalamalıdır.
 
3.Kuruluş içinde kullanılan telefon rehberleri üçüncü tarafların eline geçmemelidir. Üçüncü taraflar kendi kuruluşlarına transfer olabilecek çalışanlarımızı görmemelidir.
 
4. Sadece uygun yetkileri almış olan çalışanların organizasyonun bilgi veya iletişim sistemlerine erişimi vardır. 
 
5.Üçüncü taraflarla herhangi bilgi alışverişi yapılmadan önce bir gizlilik anlaşması yapılmalıdır.
 
6. Üçüncü taraflara kurumun network’une erişim izni verilmeden önce bilgisayarlarını güvenliğe almaları gerekir. Kuruluş, üçüncü taraflara herhangi bir uyarıda bulunmadan ağa olan erişimlerini kesebilir. 
 
7.  Anlaşma sona erdiğinde, tarafların, birbirlerindeki dokümanları geri vermesi gerekir. 
 
8.  Kuruluş isminin halka yayınlanacak dokümanlarda kullanılabilmesi için üçüncü tarafların uygun kişiler tarafından yetkilendirilmesi gerekir.
 
9. Sadece yetkilendirilmiş tedarikçiler, kuruluşla çalışmakta olduklarını veya yapmakta oldukları işin doğasını halka yayabilirler.
 
10. Tedarikçiler kuruluşun sistemlerine erişmeden önce koşulların tanımlanmakta olduğu bir anlaşma imzalanmalıdır. 
 
11. Gizli bilgilerin dağıtımını içeren kurallar belirlenmeli ve üçüncü taraflara bu bilgiler iletilmeden önce taraflarla bu kurallar hakkında anlaşılmalıdır.
 
12. Eğer bir gizlilik politikası, kuruluşun dezavantajlı olmasına neden oluyorsa, kuruluş bu dezavantajdan kurtulmak için bir üçüncü taraf kuruluşla anlaşma yapmamalıdır. 
 
4. YAPTIRIM
Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.