Bilgi ve Yazılım Alışverişi Politikası

Bilgi ve Yazılım Alışverişi Politikası

1. AMAÇ 
Bu politika, SAFYÜN HALI .A.Ş. ve diğer organizasyonlar arasında gerçekleşebilecek herhangi bir bilgi kaybı, değişikliği veya yanlış kullanımı önlenmek amacıyla yazılmıştır. 
 
2. KAPSAM
Bu politika çok önemlidir ve tüm organizasyon çalışanları için geçerlidir. Bu politika SAFYÜN HALI .A.Ş.’nin  ortağı olan organizasyonların yazılım, medya, elektronik alışveriş sistemleri ve herhangi diğer ofis ve iletişim sistemlerini kapsar. 
 
3. UYGULAMA  
1.    Organizasyon, elektronik transferlere yönelik muhasebe kayıtlarının tutulmakta olduğundan emin olmalıdır. Böylece kuruluşun kayıtları güncel olacaktır. 
2.    Üçüncü taraflar için geliştirilmiş olan yazılımların, sadece bilgisayar kodu halinde dağıtılması gerekir. 
3.    Organizasyonun yazılımlarını veya verilerini kullanmakta olan üçüncü taraflar, gerekli koruma ölçütlerini içeren bir yazılı sözleşme imzalamalıdır. Böylece üçüncü tarafların söz konusu bilgiyi izinsiz kullanması, değiştirmesi veya çoğaltması engellenmiş olacaktır.
4.    Elektronik ortamda sözleşmenin yapıldığı üçüncü taraflarla, kağıt üzerinde de anlaşma yapılmalıdır. Yazılı sözleşmeler en güvenli sözleşme biçimidir.
5.    Bilgi ve veri alışverişinden önce dış tarafların kimliklerinin tespit edilmesi gerekir. 
6.    Üçüncü tarafa açılan tüm gizli bilgilerin kesinlikle şifrelenmesi gerekir. 
7.    Gizli bilgilerin ülke dışına çıkartılması veya toplu taşıma ile transfer edilebilmesi için yetki gerekir. 
8.    Bilginin uluslararası seyahati sırasında sadece yetkili çalışanların gizlilik içeren bilgiye erişimi vardır.
9.     Üçüncü taraflara yollanan bilgisayar ortamı yeni olmalı veya herhangi bir bilgi içermemelidir.
10.  Güncellenmelerin veya yeni ürünlerin yollanması için müşteri otorizasyonu (onayı) gerekir.
11.  Organizasyonun sahasında kullanılan şifreleme yöntemleri ve güvenlik sertifikaları standarda uyum sağlamalı ve finansal kurumların gerekliliklerini karşılamalıdır. 
12.  Elektronik alışveriş yapmak üzere kuruluşlar arası bir ağ kurulmadan önce bir ticari ortaklık sözleşmesi imzalanmalıdır. 
13.  Yetkisi olmayan çalışanlar tarafından gönderilen e–mailler, organizasyonu bağlamaz.
14.  İş iletişiminin sağlanması için sadece organizasyon tarafından yetkilendirilen çalışanların e–mail adresleri kullanılmalıdır. 
15. Organizasyon, yeni ürünler ile ilgilenmeyen müşterilerinin bir listesini tutmalıdır. Buradaki amaç organizasyonun müşterileri ile iyi ilişkiler kurmasının sağlanmasıdır.
16.  Tüm ödeme bilgileri, bilgisayar sistemine kayıt edilmeden önce şifrelenmelidir.
17.  Müşteriden gelen ödeme hakkındaki bilgiler müşterilere tam olarak yollanmamalıdır. Bilgi yollanırken hesap numarası v.b. bilgilerin belirli bir kısmını yollamak daha doğru olacaktır. 
18.  Organizasyon, web sitesinin korunmasını ve elektronik ticaret standartlarına uyum göstermesini sağlayacaktır.
19.  Organizasyonun müşterileri, organizasyonun mailleşme listesinden isimlerini çıkartabilmek için ne yapmaları gerektiğini bilmelidir. 
20. Organizasyon, müşterilerini mail listesine eklemeden önce onlardan izin almalıdır. 
21.  Organizasyon, müşterilerine, yapılan hesaplardaki doğruluğu gösterebilmek için yeterli bilgiyi vermelidir. 
22. Müşterilerin hesaplarında herhangi bir değişiklik olması durumunda bir müşterilerden onay talebi istenmelidir. 
23.  Alışveriş sırasında kaydedilen bilgiler, transfer sırasında şifrelenmelidir. Böylece gizlilik içeren bilgiler, veri transferi sırasında istenmeyen taraflara geçmeyecektir. 
24.  E – mail ile gönderilen her türlü hassas bilgi şifrelenmelidir. 
25. Gizli bilgiler sadece uygun data server’larda kayıt altına alınmalıdır.
26. Yazılım yükleme veya yazılım güncellemelerini yapma ve sistem bakımını gerçekleştirme yetkisi sadece IT Ekibinindir. 
27.  Kritik bir dosyada çeşitli değişikliklerin yapılması durumunda, dosyanın en az iki yedeği alınmalıdır. 
28.  Organizasyon bir e – mail’in içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmasını yasaklamalıdır.
29. Organizasyonda bilgi sistemleri aracılığı ile gönderilen mesajlar, saldırgan veya ayrımcılık içeren bildiriler içermemelidir. Organizasyonun bilgi sistemi sadece iş gereklilikleri için kullanılmalıdır.
30.  Tüm junk mailler, uygun faaliyetleri yürütecek olan e – mail yöneticisine gönderilmelidir. 
31. Bir e – mail’e gizlilik içermekte olduğuna dair bir not eklendiğinde, bu mesajı sadece e – mailin gönderildiği kişinin maili aldığından emin olunmalıdır. 
32. E – mail’lerde taranmış imzalar bulunmamalıdır. 
33. Organizasyonun çalışanları çeşitli tartışma gruplarına katılmamalıdır. 
34. E – mail yoluyla gönderilen bilgiler, bu bilginin kimden gelmekte olduğunu içermelidir. 
35. E – mail yoluyla gönderilen bilgiler, spesifik bir geri dönüş adresi içermelidir. 
36. Organizasyon, e – maillerin gönderilmesi ve imha edilmesi ile ilgili prosedürler içermelidir. 
37.  Faks yoluyla gönderilen gizlilik içeren herhangi bir bilginin şifrelenmiş ve bir kapak sayfası ile kapatılmış olması gerekir. Bunlara ek olarak, alıcıların kendilerine bir faks gönderilmiş olduğu hakkında bilgilendirilmiş olması gerekir. 
38. Gizlilik içeren bilgiler, handsfree telefonlarda görüşülmemelidir.
39.  Organizasyon, bilgi sistemi vasıtasıyla gönderilmiş herhangi bir bilgiyi algılayabilmeli veya zararlı olabileceğini düşündüğü herhangi bir veriyi silme hakkında sahiptir. Böylece kuruluşun itibarını zedeleyebilecek illegal malzemenin transfer edilmesi veya depolanması engellenmiş olur. 
40.  Bilgi sistemleri verilerini içeren tüm girdi/çıktı araçlarının, gizli bilgilerin akışını engelleyebilmek için IT Ekibi tarafından korunması gerekir. 
41.  Silinebilir ortamlara kaydedilmiş olan gizli bilgilerin kullanımdan sonra etkin yöntemler kullanılarak silinmesi gerekir.
42. Gizlilik içeren bilgiler telefon aracılığı ile paylaşılmamalıdır.
43. Çalışanlar gizlilik içeren bilgileri telesekreterlere veya sesli mesajlaşma sistemlerine kayıt etmemelidir.
44.  Faturalama bilgilerini transfer edebilmek için umumi telefonların kullanılması durumunda, çalışanlar telefon kartlarını veya kredi kartlarını mümkün olduğu kadar telefonun numaralarından veya ahizesinden uzak tutmalıdır. 
45.  Toplantılarda yapılan video konferanslar, yönetim veya katılımcılar tarafından izin verilmedikçe kayıt edilmemelidir. 
46. İşle ilgili tüm aramalar kuruluş telefonları kullanımı ile yapılmalıdır. 
47. Gizlilik içeren bilgilerin umumi yerlerde konuşulmaması gerekir. 
48.  Organizasyona ait kredi kartı numaraları varsa, bu numaralar sadece kuruluş telefonu kullanıldığında, telefon aracılığı ile iletilebilir.
49. Posta aracılığı ile gönderilen gizli bilgiler iki zarf içinde yollanmalıdır. Dış zarfta, içerideki bilginin hassaslığı ile ilgili hiç bir bilgi yazmamalı, ancak iç zarfta bilginin gizli olduğu belirtilmelidir.
50.  Kağıt üzerindeki gizli bilgilerin gönderilmesi durumunda, bilgilerin taahhütlü yollanması gerekir. 
51. İç dokümanlardaki herhangi bir değişiklik talebi, değişikliği talep eden kişinin kim olduğunu göstermelidir.
52.  Bilgi sistemleri sadece iş için kullanılmalıdır.
53. Gizli bilgilerin cep telefonlarında veya telsizler aracılığı ile paylaşılması kesinlikle yasaktır.
54. Kablosuz bağlantı ile gönderilen bilgilerin yollanmadan önce şifrelenmesi gerekir. 
55. Üçüncü taraflar, kuruluşta bir toplantıya katılmak durumunda olduklarında, bu kişilerin gizli bilgiler barındıran bölgelerde dolaşması engellenmelidir. 
56. Gizli bilgilerin bir toplantıda tartışılması durumunda, toplantı süresince, bu bilginin gizli olduğu ve dinleyenlerin bu bilginin gizliliğini korumaları gerektiği belirtilmelidir. 
57.  Kuruluşun intranetine yerleştirilen her bilgi veya uygulama daha önceden yetkili kişiler tarafından onaylanmalı ve kuruluşun malı olarak kalmaya devam etmelidir. Bu bilgiler kuruluşun bilgileri olarak saklı tutulacaktır. 
58. Kuruluş içindeki donanım malzemelerin yerini değiştirmek için ilgili kişilerden IT Ekibinden izin alınmalıdır.
 
4. YAPTIRIM
Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.