Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

             TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Şirket prensiplerine dayanan güvenlik politikamızda tüm Safyün Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları için belirlenen çalışma prensipleri: Safyün Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ürün ve faaliyetleride; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.
 
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;
 
• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı  Safyün Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. bu bilgi güvenliği politikası ile, iş sürekliliği ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini etkileyecek her türlü riski yönetmek amacıyla Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO 27001 standardına uygun kurulması, yönetilmesi, kontrolü ve sürekli iyileştirilmesini sağlar ve hedefler.
• Tüm çalışanlarımız ile birlikte yöneterek, bilgi güvenliğimizin sağlanmasını ve sürekliliğini hedefler ve bu amaçla tüm gereklilikleri yerine getirir.
• Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
Gizlilik:  Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük:  Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, 
• Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. 
• Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
• Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
• Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
 
Yönetim Desteği ve Kaynaklar
SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. yönetim kurulu bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için her türlü destek ve kaynağı sağlar.
Uygulanabilirlik
Bilgi Güvenliği konularında önemli kararlar alınırken uygulanabilirlik yönü de göz önünde bulundurulur.
Personel
Bilgi Güvenliği politikasının uygulanabilmesi için tüm çalışanların katkıda bulunmaları gerekir. SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. çalışanları bilgi güvenliği tehditleri hakkında bilgilendirilir ve gerekli farkındalık eğitimleri verilir.
Kapsam
İthalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, insan kaynakları, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği kapsamımızdır.
Yasal Mevzuat
Yasal Mevzuat, SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Bilgi güvenliği yönetim kurulu tarafından düzenli olarak takip edilir ve uyum için gerekli düzenlemeleri yapar.
Riskler
Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini tehdit eden riskler düzenli olarak analiz edilerek Düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.
İş Sürekliliği
İş süreçlerimizin yürütülmesini sağlayan bilgi işleme olanaklarının kesintisiz ve yedekli olarak sürdürülebilirliği sağlanır.
Kontrol ve Denetleme
Bilgi güvenliği politikasına uyulması, SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. yönetim kurulu tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve değerlendirilir.