Bilgi Sınıflandırma ve Etiketleme Politikası

Bilgi Sınıflandırma ve Etiketleme Politikası

1. AMAÇ
Bu politika SAFYÜN HALI A.Ş.’nin bilgi varlıkları uygun koruma altına alınması amacıyla hazırlanmıştır.
 
2. KAPSAM
Bu politika, organizasyonda çeşitli bilgilere sahip olan ve onların sınıflandırılmasından sorumlu olan tüm çalışanlar için geçerlidir.
 
3. UYGULAMA
1. Tüketicilere veya kuruluşun personeline yönelik tehlike arz eden herhangi bir ürün veya hizmet, bu tehlikenin doğasını açıklayacak biçimde işaretlendirilmelidir.
2. Tüm bilgiler, aksi onaylanmadığı veya etiketlenmediği sürece gizli bilgi olarak nitelendirilmelidir. 
3.  Her bilginin türünü gösteren işaretlemeler kullanılmalıdır. Bu işaretleme dili sadece ilgili personel tarafından bilinmelidir. 
4.  Bir depolama ortamının çeşitli seviyelerde gizlilik içermesi durumunda, en yüksek gizlilik seviyesi içeren bilgiler öncelikli olarak kabul edilir.  
5. Bilginin gizliliği hangi seviyede olursa olsun, ilgili yöneticilerin bu bilgiye ulaşımı mutlaka olmalıdır. 
6. Ticari sırların neler olduğunu belirleyecek olan kişi mali müşavirdir.
7. Her bir bilgi parçası için bir elden çıkartma tarihi belirlenmeli ve bu tarih arşiv görevlisine bildirilmelidir. Gerekirse bu tarihin uzatılması söz konusu olabilir.
8. Bilgiye atanan gizlilik seviye sınıflandırması senede en az bir defa gözden geçirilmelidir. Tüm elden çıkartılma süreçleri mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır.
9.  Kullanılan çeşitli dosya tiplerinin birbirlerinden ayırt edilebilmesi için dosya isimlendirme hakkında bir sistem oluşturulmalıdır.
10.   Tüm veri sınıflandırma etiketleri, tüm şirketin etiketleme sistemi ile uyumlu olmalıdır. 
11.   Kullanıcılar, server’da belirlenmiş olan dosyalara kendi bilgisayarlarının yedeklerini kayıt etmelidir. 
12.   Kullanıcılar kendilerine verilen erişim şifrelerini gizlemeli ve kimseyle paylaşmamalıdır.
13.   Sistemlere log-on olan kullanıcıların yetki aşımına yönelik hareketleri izlenmeli ve yetki ihlalleri kontrol edilmelidir. Kullanıcı haklarını izleyebilmek üzere her kullanıcıya kendisine ait bir kullanıcı hesabı açılmalıdır.
14.   Kağıt olarak kopyası saklanan ve sınıflandırılmış olan her sır, gizli bilginin sayfa düzeninde sağ üst köşede, gizlilik seviyesi hakkında gerekli bilgileri içermesi gerekir. 
15.   Gizlilik içeren bilgilerin iletişimi hakkındaki her türlü bilgi taahhütlü yollanmalıdır. Tüm bilgisayar sistemleri, alıcıya bizzat teslim edilmelidir. 
16.    Alıcılar, gizli bir bilgi alır almaz kendilerine bu konuda bilgi veren bir yazı iletilmelidir. 
17.   Gizli bilgiler ele alınarak yapılan bir eleme, organizasyon tarafından belirlenen çeşitli yöntem ve prosedürlere bağlıdır. 
18.   Organizasyonun ağına bağlı olan her bir bileşene, organizasyon dışındaki kişiler için herhangi bir anlam taşımayacak biçimde isimlendirilmelidir. 
19.    Şirketin tüm bilgileri aşağıdaki dört sınıflandırma kategorisine ayrılmalıdır: saklı, gizli, özel veya gizli değil. Her bir kategoriye kimlerin ulaşabileceği belirlenmelidir.
20.  Organizasyon veya güvenilir olmayan üçüncü taraflar tarafından üretilen bilgiler üç kategoriye ayrılır: gizli, iç kullanım ve toplu kullanım.
21.  Dış kaynaklardan elde edilen tüm bilgiler, bilgisayar depolama ortamı dahil, uygun biçimde tüm kurumda kullanılan sınıflandırma sistemi göz önünde bulundurularak etiketlenmelidir.
22.  Bir bilginin gizli olduğuna karar verilirse, bilginin gizlilik seviyesine göre görünebilir bir yerine uygun etiketler konulmalıdır. 
23. Gizli bilgiler içeren bir dokümanın içeriğini değiştiren kişi, uygun sınıflandırma etiketlemesini kullanmalıdır. 
24.  Gizli bilgiler, sadece yetkili bilgi sahibi tarafından kopyalanmalı ve bu kopyalama log book’ta belirtilmelidir. Kopyalama işlemini yürüten kullanıcı, fotokopide bırakmış olduğu dokümanlardan sorumludur.
25. Üçüncü taraflara açıklanan bilgileri içeren herhangi bir gizli belge gelecekte kopyalanmasını engelleyebilecek özel bir kağıt türüne basılmalıdır. 
26.  Kişiler tarafından yazılmış herhangi bir resmi dokümanın silinmez mürekkeple yazılması ve uygun şekilde işaretlenmesi gerekir. Yapılacak herhangi bir değişikliğin altı çizilmeli, tarihlenmeli ve yeniden onaylanmalıdır. 
27.  Gizli dokümanların tüm sayfaları numaralandırılmalıdır. 
28.  Tüm gizli bilgilerin numaralandırılması gerekir. 
 
4. YAPTIRIM
Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.