İnternet Kullanım Politikası

İnternet Kullanım Politikası

1.  AMAÇ
Bu doküman, SAFYÜN HALI A.Ş. kuruluşunun Internet kullanım politikasını tanımlamaktadır.  
 
2.  KAPSAM
Bu politika şirket içinde SAFYÜN HALI A.Ş. ağını kullanarak  iletişim yapan tüm kullanıcılar içindir.   SAFYÜN HALI A.Ş. bilişim ağı ve cihazlarının kullanılmadığı durumlar kapsam dışıdır.
 
3. UYGULAMA
3-1.    Internet bağlantısı (SAFYÜN HALI A.Ş.)’nin  resmi Internet bağlantısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Hiç kimse SAFYÜN HALI A.Ş. iş yerlerinde PC ve Laptop’ ları ile modem üzerinden Internete bağlanamaz. 
3-2.    SAFYÜN HALI A.Ş. ağı üzerinden Internet kullanımı sırasında, hiç kimse kuruluş kaynaklarını kullanarak kendi kimliğini gizleyici ve başkalarına zarar verici, onları tehdit edici, uluslararası ve ulusal yasal hakları ihlal edici iletişim faaliyetlerinde bulunamaz. 
3-3.     Hiç bir SAFYÜN HALI A.Ş. personeli, kuruluş kaynaklarını kullanarak Internet üzerinde kişisel reklâm, kişisel satış faaliyetinde bulunamaz. 
3-4.    Internet üzerinden, standartlarda belirtilenlerden daha büyük uzunluktaki dosya transfer ve yükleme işlemi için SAFYÜN HALI A.Ş. IT Ekibinden izin alınmalıdır.
3-5.    Kuruluş tarafından konu bazında yasaklanmış web sitelerini ziyaret etmek suç sayılır.
3-6.    Kimse, kuruluş içinde sohbet yazılımları kullanarak Internet sohbetleri servislerini kullanılamaz.  Eğer iş gereği bakım, destek ve iş konularında bilgilenme amacı ile bu servislerden yararlanmak zorunlu ise, “instant messaging” servisinin ilgili kişi için açılması İlgili Birim Yöneticisi ve IT Ekibinin yazılı onayı ile mümkün olabilecektir. 
3-7.    “Hassas” , “Gizli”  ve “Çok Gizli” tanımlı bilgiler (kurum içi ve kurum dışı), Internet NetMeeting veya Internet Telefon özellikli programlar kullanılarak tartışılamaz. 
3-8.    Internet üzerinden başkalarına ait gizli ve özel bilgiler yayınlanamaz. 
3-9.    SAFYÜN HALI A.Ş.  bilişim ağında iken, tüm kullanıcılar bağlanacakları web sitelerinin ve yükleyecekleri dosyaların kimliğini denetlemek ve doğrulamakla yükümlüdür. 
3-10. Internet ortamında, SAFYÜN HALI A.Ş. Yönetimi’nden yazılı izin alınmaksızın herhangi bir biçimde kuruluş adına beyanda ya da taahhütlerde bulunulamaz. 
 
4. YAPTIRIM  
Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.