Parola Koruma Politikası

Parola Koruma Politikası

1. AMAÇ 
Bu doküman, SAFYÜN HALI A.Ş. bilgisayar Parola koruma, değiştirme ve yönetilmesi politikasını tanımlamaktadır. 
 
2. KAPSAM
Bu politika;  tüm SAFYÜN HALI A.Ş. bilişim ağında kullanıcı kimliği olan kişiler içindir.  
 
3. UYGULAMA
 
1.Herhangi bir parola, “Çok Gizli” bilgi olarak muhafaza altına alınacaktır ve iş arkadaşı veya başka bir kişiye söylenemez. 
 
2. Bilgisayar sistemlerine ve tüm şifre gerektiren uygulamalara boş parola ile erişmek mümkün olmayacaktır. 
 
3. Hiç bir kullanıcı, adını ve kullanıcı ile ilgili bir bilgiyi ( doğum tarihi, telefon numarası, anne adı vs ) parola olarak kullanamaz. 
 
4. Herhangi bir parola bilgisayar sistem dosyalarında düz metin olarak tutulmamalıdır.
 
5.  Acil durumlarda, Yetkili Sistem Yöneticilerinin olmaması durumunda, parolalar SAFYÜN HALI A.Ş.  Bilgi Güvenlik Yöneticisinden temin edilir.
 
6.  Tüm varsayılan parolalar, sistem kullanılmaya başlamadan önce kullanıcı ve/ya sistem/ağ yöneticileri tarafından değiştirilecektir.  Bilgisayarlara ilk tanımı yapılan kullanıcı için; kullanıcı ilk sisteme logon olduğunda parolasını değiştirmesi sağlanacaktır.
 
7.  Kullanıcıya bildirilecek parolalar güvenli bir ortamda iletilmelidir.
 
8. Parolalar telefon veya uzak iletişim ortamlarından herhangi bir kişiye söylenmemelidir.
 
9.  Parolalar hatırlanmak maksadı ile kâğıt ortamına yazılmamalı ve görülecek mekânlara ve açık bir şekilde masalara, monitör üstlerine konulmamalıdır.
 
10. Parolalar belli aralıkla değiştirilmek zorundadır.
 
11. Parolaların unutulması durumunda ilgili IT Ekibi’ ne başvurulmalıdır.
 
4.  YAPTIRIM
Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.