Temiz Masa, Temiz Ekran Politikası

Temiz Masa, Temiz Ekran Politikası

1.  AMAÇ
Bu politikanın amacı kullanılan bilgisayarlarda ekranların düzenli kullanılması ve bilgi amaçlı kullanılan basılı evrakların yetkisiz kullanımını engellemek için yöntem belirlemektir. . 
 
2.  SORUMLULUKLAR
Bu politikanın uygulanmasından şirketimizdeki tüm kullanıcılar sorumludur.
 
3.  UYGULAMA
3.1. Temiz Masa
• Tüm çalışanlar kendi masalarının temizliği ve düzeninden sorumludur.
• Masa üzerlerinde sözleşme, müşteri bilgisi, personel bilgisi, muhasebe evrakları gibi evraklar bırakılamaz.
• Kullanımı biten not kağıtları, fotokopiler, personel özlük bilgileri gibi basılı evraklar müsvette amaçlı kullanılamaz.
• Kullanımı biten basılı evraklar kırpma makinesi ile kırpılarak imha edilir  
• Her çalışanımız masasının başından ayrılmadan önce masasını kontrol etmelidir.
• Terk edilmiş masaların üzerlerinde not kâğıtları, kişisel ajandalar ve işle ilgili dokümanlar bırakılmamalıdır.
• Masa üzerlerinde taşınabilir belek, CD, DVD, mobil telefon gibi veri taşıma ve depolama araçları bırakılmamalıdır.
• Operasyon bölgesine yiyecek içecek sokulamaz, operasyon masalarının üzerinde boş su bardağı boş su şişesi bırakılmamalıdır.
• Operasyon bölgesinde masa üzerlerinde kişisel fotoğraflar maketler, biblolar bulundurulmamalıdır.
• Vardiyayı bırakan müşteri temsilcisi masasının üzerinde donanım ekipmanı haricinde hiçbir şey bırakmamalıdır.
 
3.2. Temiz Ekran
• Team client ekranlarının arka planları ve masa üstü yönetimi BT yönetimi tarafından kontrol edilir.
• Tüm team client terminalleri çağrı hizmeti programları dışında kullanımı kısıtlanmıştır.
• Şirketin idari kadrosu kendilerine teslim edilen masa üstü ya da taşınabilir bilgisayarların amaca uygun kullanımı ve güvenliğinden sorumludur.
• Bilgisayar ekranlarında şirkete ait çalışma dosyaları klasörler, her hangi bir formatta bilgi içeren dosyalar ve bunlara ait kısa yollar bulundurulmamalıdır.
• Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler ortak ağda ya da ilgili bilgisayarda belirlenen adrese kaydedilmelidir.
• Bilgisayar ekranlarında zararlı yazılımlara ait kısa yollar, siyasi içerik, ırkçılık, pornografi, erotizm içeren resim, yazı, dosya veya bu içeriklere ait internet sitelerine bağlanan kısa yollar bulundurulmamalıdır.
• Her çalışan bilgisayarı başından kalkarken ekranı kilitlemelidir.