E-Posta Güvenliği Politikası

E-Posta Güvenliği Politikası

1.  AMAÇ
 
Bu politikanın amacı e-posta altyapısına yönelik kuralları ortaya koymaktır. Kurumda oluşturulan e-postalar resmi bir kimlik taşımaktadırlar. E -posta şirketimizin en önemli iletişim kanallarından biridir ve bu kanalın kullanılması kaçınılmazdır.  Bunun yanı sıra e-posta basitliği ve hızı nedeni ile yanlış kullanıma veya gereğinden fazla kullanıma açık bir kanaldır.
 
2.  SORUMLULUKLAR
 
Bu politika kurumda oluşturulan e-postaların doğru kullanımını içermektedir ve bütün çalışanları kapsamaktadır.
 
3.  UYGULAMA
3.1 Yasaklanmış Kullanım
 
Kurumun e-posta sistemi, taciz suistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajların gönderilmesi için kesinlikle kullanılamaz. Bu tür özelliklere sahip bir mesaj alındığında hemen ilgili birim yöneticisine haber verilmesi ve daha sonra bu mesajın tamamen silinmesi gerekmektedir.
 
Mesajların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için gönderilen adrese ve içerdiği bilgilere azami biçimde özen gösterilmesi gerek mektedir.
 
Zincir mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir dosya içeren e - postalar alındığında hemen silinmeli ve kesinlikle başkalarına iletilmemeli.
 
Kişisel kullanım için internet’teki listelere üye olunması durumunda kurum e –posta adresleri kullanılmamalıdır.
 
Spam, zincir e-posta , sahte e-posta vb. zararlı e-postalara yanıt yazılmamalıdır.
 
Kullanıcıların kullanıcı kodu / şifresini girmesini isteyen e -postaların sahte e-posta olabileceği dikkate alınarak , her han gi bir işlem yapılmaksızın derhal silinmelidir.
 
Çalışanlar e-posta ile uygun olmayan içerikler (pornografi, ırkçılık, siyasi propaganda, fikri mülkiyet içeren malzeme vb.) gönderemezler.
 
3.2 Kişisel Kullanım
 
Şirketimizde kişisel amaçlar için e-posta kullanımı mümkün olduğunca makul seviyede olmalıdır. Ayrıca iş dışındaki e -postalar farklı bir klasör içerisinde saklanmalıdır.
 
Çalışanlar, mesajlarının yetkisiz kişiler tarafından okunmasını engellemelidirler. Bu yüzden şifre kullanılmalı ve e-posta erişimi için donanım /yazılım sistemleri yetkisiz erişimlere karşı korunmalıdır.
 
Kullanıcıların kullanıcı kodu/şifresini girmesini isteyen e -maillerin sahte e-mail olabileceği dikkate alınarak, herhangi bir işlem yap ılmaksızın derhal silinmelidir.
 
Kurum çalışanları mesajlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve kurumsal mesajları cevaplandırmalıdır.
 
Kurum çalışanları kurumsal e-postaların kurum dışındaki şahıslar ve yetkisiz şahıslar tarafından görülmesi ve okunmasını engellemekten sorumludurlar.
 
Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve derhal silinmelidir.
 
Elektronik postaların sık sık gözden geçirilmesi , gelen mesajların uzun süreli olarak genel elektronik posta sunucusunda bırakılmaması ve bilgisayardaki kişisel klasöre çekilmesi gereklidir.
 
E-posta adresine sahip kullanıcı herhangi bir sebepten (emeklli olma , işten ayrılma gibi nedenlerle) kurumdaki değişikliğinin yetkililer tarafından Teknik gruba bildirilmesi gereklidir.