Erişim Politikası

Erişim Politikası

1.     AMAÇ
SAFYÜN HALI A.Ş.  tarafından sunulan hizmetlerin veri güvenliğini ve sürdürülebilirliğini en üst düzeyde tutmak ve olası bilgi kayıplarını en aza indirgemek için çalışan personelin fiziksel ve yazılımsal erişim yetkilerini belirlemektir.
 
2.     KAPSAM
Politika mevcut ve yeni alınacak donanım ve yazılımlar ile fiziksel alan erişimlerini kapsamaktadır.
 
3.     UYGULAMA
Bütün sistem güvenlik duvarı arkasındadır.
 
Fiziksel Erişim
İK Odası, Dış Ticaret Odası, Sistem Odası, Muhasebe Odası ve Depo için erişim hakları personel bazında aşağıdaki tabloya göre yapılır.
 
Politikada yetkiler aldıkları görevlere göre aşağıdaki gibi sınırlandırılmıştır.
  İK Odası Dış Ticaret Odası Depo Muhasebe Odası Sistem Odası
Şirket Müdürü X X X X X
IT Ekibi X X X - X
Teknik Ekip - X X - -
İdari Sorumlu X X X - -
Muhasebe Sorumlusu - X X X -
İlgili Departman Personeli(MT) X X X X -
 
Sunuculara Erişim
Gerekli şifre kontrolü sağlanarak ofis içinden sunuculara erişim açıktır.
 
Kullanıcı Bilgisayarlarına Erişim
Kullanıcılar bilgisayarlarına kendilerine tahsis edilen şifre ile erişmektedirler.
 
Ziyaretçi Erişimleri
Sistem ziyaretçi erişimlerine kapalıdır.
 
Uzaktan Bağlanma
Uzaktan erişimler güvenlik duvarı üzerinden IP kısıtlamalarıyla yapılmıştır. Ofis içine dışarıdan erişim kapalıdır, server’a sadece ofis network’ü üzerinden erişim vardır.
 
4.     YAPTIRIM
Çalışan tüm personel, görevleri kapsamındaki erişimlerle yetkilidir. Yetkisi dışında erişim yapılması halinde Disiplin Prosedürü’ ne göre işlem yapılır.