Taşınabilir Ortamın İmhası Politikası

Taşınabilir Ortamın İmhası Politikası

1. AMAÇ 
Bilgilerin yedeklendiği, taşındığı, dolaşıma sunulduğu ortamların, ortamlarda taşınan verilerin uygunsuz kişilerin kullanımına geçmemesi, üçüncü şahıslara yönelik hukuki süreçleri başlatmaması, hassas bilgi içeren bilginin izinsiz kişilerin sızmasını minimuma indirmek için elden çıkarılmasının kurallarını ortaya koymak.
Politikanın uygulanmasından Genel Müdür sorumludur. 
 
2. KAPSAM
Basılı, yazılı her tür ortamın amaç maddesindeki çekinceler çerçevesinde elden çıkarılması, değiştirilmesi veya dönüştürülmesidir.
 
3. UYGULAMA
3.1.  KÂĞIT ORTAM
 
Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre Yönetim Temsilcisi saklama süresi dolan kayıtları  imha eder. 
 
3.2 ELEKTRONİK ORTAM
 
Elektronik taşınabilir ortam kullanımına tek yetkili IT Ekibidir. Ortam sadece taşıma amacıyla kullanılır, uzun süreli veri depolanamaz. Taşıma sonrasında ortamdaki veriler imha edilir.
 
4. YAPTIRIM
 
Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.