Teçhizatın Elden Çıkarılması Politikası

Teçhizatın Elden Çıkarılması Politikası

1.  AMAÇ
 
 Sisteme bağlı ya da bağlı olmayan sunucu ve ağ cihazlarının elden çıkarılması işlemini amaçlar.
 
2.  KAPSAM
 
 Sistemden çıkartılacak sunucu ve ağ cihazlarını kapsar.
 
3.  UYGULAMA
 
a. Sunucular için
 
Elden çıkartılacak sunucularda veri depoları ve kuruluş dışına çıkmaması gereken ortamlar ayrılır.  
Bu ortamlar ancak içindeki veriler imha edildikten sonra elden çıkarılabilir.
Elden çıkartılan teçhizat envanterden düşülür.
 
b. Ağ Cihazları için 
 
Ardından ağ cihazı üzerindeki yazılım ve yapılandırma sıfırlanır. Elden çıkartılan ağ cihazı sistem envanterinden düşülür.
 
4. YAPTIRIM
Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.