Şirket Politikası

Şirket Politikası

SAFYÜN HALI A.Ş. olarak hedefimiz faaliyet alanımızda yer alan konularda; gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak yasal şartların karşılanması, müşteri, tedarikçi ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanmasını amaç edinmiştir.
 
Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak. 
 
Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için gerekli bilgilendirme eğitimlerini vermek, ekip çalışmasına önem vererek, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev haline getirmek.
 
Tüm çalışanlarda kalite, çevre –iş sağlığı ve güvenliği bilincini tesis etmek, şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek.
 
Hizmetlerin sunumu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin arttırılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 
En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek.
 
Başlanan her projeyi zamanında en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede eksiksiz tamamlamak.
 
Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmayı hedeflemek.
 
Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 
İçeriden, veya dışarıdan, bilerek, ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Safyün Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 
Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
 
İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ŞİRKET POLİTİKASI olarak belirlemek.