Taşınabilir Cihaz Politikası

Taşınabilir Cihaz Politikası

1.  AMAÇ
 
Bu politikanın amacı şirketimize ait bilgi içeren taşınabilir cihazların kullanımı ile ilgili kuralları belirlemektir. 
 
2.  SORUMLULUKLAR
 
Bu politikanın uygulanmasından şirketimizdeki tüm yönetici ve çalışanlar sorumludur.
 
3.  UYGULAMA
 
• Şirkete ait bilgi içeren taşınabilir cihazlar ilgili kişiye zimmetlenerek teslim edilir.
 
• Her çalışan kendisine zimmetlenen cihazın güvenliğinden ve amacına uygun kullanımından sorumludur.
 
• Taşınabilir bilgisayarlar admin yetkisi sınırlandırılarak yalnızca user yetkilendirmesi ile ilgili kişiye teslim edilir.
 
• Şirkete ait bilgisayar, taşınabilir bellek ve PDA cihazlara dışarıdan herhangi bir yazılım, siyasi propaganda, ırkçılık, şiddet, pornografi veya erotizm içeren resim, film veya müzik kopyalanamaz ve cihaz içerisinde bulundurulamaz.
 
• Şirket telefon hatları ve bilgisayarlar üzerinden üçüncü taraf kişilerle borç alacak ilişkisi, tehdit, küfür, şirket itibarını zedeleyecek şeyler ve yasa dışı olan iletişim kurulamaz.
 
• Bilgisayarlar ve PDA cihazlar üzerindeki anti virüs programları hiçbir nedenle devre dışı bırakılamaz.
 
• Şirket içinde her ne nedenle olursa olsun fotoğraf çekilemez.
 
• Taşınabilir bilgisayarlar üzerinde yapılan çalışmalar ve oluşturulan dosyalar mutlaka ağ üzerinde ilgili adrese kaydedilmelidir.
 
• Şirket dışında çalışma yapacak kişi BT yöneticisinden uzaktan erişim yetkisi alarak bulunduğu yerden şirket ağına bağlanarak çalışmalı ve yine çalıştığı dosyayı ağ üzerinde ilgili adrese kaydetmelidir.